• získat ve vodě sebejistotu a pocit bezpečí
  • správné dýchání,splývání 
  •  potápění ve vodě
  • orientaci pod vodou
  • správné kopání
  • skoky do vody
  • spolupracovat v kolektivu dětí
  • připravit je na samostatné plavání
  • základy stylu znak,kraul,prsa


Pro děti je důležitá hra ve vodě, aby děti měli radost a sami spontánně si tzv."osahaly",co je ve vodě možné, proto lekce prokládáme hrou a snažíme se o zábavnou formu lekce.