Pravidla- Sporťák 

Pravidla kurzu plavání dětí  pro Prostějov a Olomouc
Vážení rodiče,
prosíme o respektování a dodržování níže uvedených pravidel a pokynů, které zajistí
optimální bezečnostní a hygienické podmínky pro Vaše dítě.
Vytvořením účtu nebo podpisem přihlášky/uhrazením kurzovného se zavazujete dodržovat řád kurzu plavání-
Sporťák 
Přihlášky si stáhněte zde na webu nebo pod textem níže.INSTRUKTORKY PŘEBÍRAJÍ ODPOVĚDNOST ZA DĚTI POUZE NA DOBU URČENOU PRO
DANOU LEKCI, PŘED A PO TÉTO DOBĚ MÁ PLNOU ODPOVĚDNOST RODIČ NEBO JINÁ
OSOBA DOPROVÁZEJÍCÍ DÍTĚ NA KURZ PLAVÁNÍ (sprchy, šatny, wc, chodby...).

Vstup RODIČE do bazénu bez souhlasu instruktorky je přísně zakázán.

 Přítomnost rodičů, dalších členů rodiny či přátel u bazénu je zakázán.

Nevyčerpaný kurz z různých Vašich důvodů( dítě nechce plavat,nestíhíte, změna plánů, vy se stěhujete, máte hodně kroužků apod.- peníze přesto nevracíme, kurz nelze stornovat, pouze si lekce můžete nahradit, kurz posunout a vychodit v dalším domluveném období nebo kurz někomu předat. 

Kurzovné nevracíme ani z důvodu- kdyby nastala technická závada na bazénu- automaticky všem prodloužíme kurz o tu dobu, co trvá pauza z naší strany, taktéž nově-pokud bude vyhlášená karanténa, nebudeme vracet peníze ani v případě, že se Vám nehodí posunutí kurzu o to období, po kterou bude karanténa trvat.

Děkujeme za pochopení


Pravidla kurzu plavání

 do šaten, sprch a k bazénu vstup
pouze na boso.
-rodiče jsou povinni dbát o zdraví a bezpečnost svou a svých dětí, za které nesou plnou
odpovědnost (před lekcí a po lekci).
-rodiče musí mít na vědomí, že podlahy prostor sprch a bazénu jsou mokré a kluzké, neběháme!
-Kurzu se může účastnit jen zdravé dítě . 
-Pokud by dítě či doprovod vykazoval před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je
instruktor oprávněn zrušit dítěti lekci, případně celý kurz bez náhrady.
-V případě, že dojde v prostoru šaten, sprch a bazénu ke znečištění stolicí, zvratky nebo ke
kontaminaci vody v bazénu, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit instruktorce.
-Děti nenecháváme čůrat do kanálků kolem bazénu a ostatních společných prostor (sprchy)!
Je zakázáno smrkat do vody.
-Během lekcí se dítě řídí pokyny instruktorky.
.-Do prostor sprch, bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo a chodit do lekcí se
žvýkačkou, bonbonem,dále je nepřípustné nosit řetízky, náramky, dlouhé náušnice či jiné
ozdobné předměty, které mohou být příčinou úrazu. Platí pro dospělé i pro děti.
-Doporučujeme dodržení aklimatizačního pobytu dítěte před odchodem z budovy, v případě
zanedbání se výrazně zvyšuje riziko onemocnění, doporučená doba je 15 - 20 minut.
-Je důležité dostavovat se na lekce včas. Na plavání přijďte 15 - 20 min před zahájením lekce.
Klid má vliv na lepší spolupráci dětí při výuce.

-Několik prvních lekcí plavání mohou být poznamenány adaptací dítěte na nové prostředí-děti
mohou být plačtivé, nesoustředěné, hůř spolupracují.Omluvy/Nemoci - Náhradní lekce
Neodhlášenou lekci v systému  bohužel nelze nahradit. 
Lekce je možné zrušit do 11h den kdy plavete v rezervačním sytému vašeho účtu,
 nahrazovat  lekce můžete pouze v rámci trvání kurzu- kurz si nelze náhradami "prodloužit"
Pokud však je dítě dlouhodobě nemocné nebo nechce se zapojit na lekci plavání,je možné kurz po domluvě pozastavit,popřípadě předat dalšímu.
Vaše lekce plavání probíhá každý týden, ikdyž dítě není přítomné.
po sobě jdoucích ode dne nástupu do kurzu/uhrazení kurzovného


 Kurz trvá :  10 vstupů - 10 týdnů (kurz neprodlužujeme)
                      
                      20 vstupů - 20 týdnů (kurz po dohodě prodloužíme) 
              
(  u 20 ti vstupového kurzů  lze lekce převádět do dalšího zaplaceného kurzu)

Při zrušení kurzu  z jakýkoliv důvodů z vaší strany( stěhování, dítě nespolupracuje  nebo jakýkoliv jiný důvod, který Vám brání v dochození kurzu apod.)  kurzovné se  nevrací-kurz můžete přesunout nebo najít náhradu za sebe.
Kurzovné nevracíme ani z důvodu- kdyby nastala technická závada na bazénu- automaticky všem prodloužíme kurz o tu dobu, co trvá pauza z naší strany, taktéž nově-pokud bude vyhlášená karanténa, nebudeme vracet peníze ani v případě, že se Vám nehodí posunutí kurzu o to období, po kterou bude karanténa trvat.

Náhradní lekce jsou službou pro naše klienty, ne naší povinností a v případě nesplnění níže
uvedených podmínek zaniká nárok na výběr náhradních lekcí.

Peníze za nevyčerpané hodiny nelze vracet pouze převádět do dalších kurzů.
Pokud si omluvené lekce nestihnete včas vybrat, ale zakoupíte si pokračovací kurz, všechny
nevybrané lekce je možné přesunout a můžete si je vybrat v novém kurzu.

N
áhrady lekce plavání lze poskytnout pouze v případě, že se včas a řádně omluvíte, storno lekce prosím
odhlaste v rezervačním systému.
Odhlaste své děti prosím co nejdříve, ( aby vaše místo mohlo být
nabídnuto jako náhrada ), nejpozději do 11:00 hod dne, kdy má proběhnout Vaše lekce.
Omluva emailem, na chatu- facebooku nebo vyřízením od jiného člena kurzu nebude
akceptována. Neomluvenou hodinu nelze nahradit.
V případě porušování a nedodržování řádu kurzu Sporťák Prostějov vyhrazuje právo
okamžitého vyloučení dítěte z kurzu bez možnosti finanční či jiné náhrady za
neabsolvované lekce.
Zrušení/přesunutí lekce z naši strany,lekce Vám bude vrácená, prosíme, abyste si lekci poté zarezervovali v rozvrhu-kurz tím prodloužíme + různé informace Vám budou zasílány emailem nebo na
oficiální stránky facebook Sporťák Prostějov a také na našem webu.
 Pokud ke změně dojde až v den konání
lekce plavání, budete informováni e-mail/sms-nejpozději 90min před začátkem lekce.
Ve vyjímečných případech se může stát, že z důvodu nemoci instruktorů se naruší počet dětí na skupinku,tzn. může se stát,že instruktor má v tu danou lekci více dětí,  jsou to vyjímečné situace, prosíme rodiče o pochopení.

Pokud se stane,že dítě na  lekci nechce plavat, pláče a ten den se do lekce nezapojí,napište nám na email plavacekpv@gmail.com lekci Vám rádi vrátíme.


stáhnout přihlášku- prosíme při nástupu odevzdat vyplněnou na  bazéně, děkujeme:-)

Vypsáním přihlášky a vytvořením účtu na webu Sporťák -  souhlasíte s pravidly Sporťák  Prostějov a také souhlasíte, že můžeme   videa a fotografie dětí, (pořízené během výuky)   zveřejnit na našem webu a facebooku Sporťák  Prostějov popřípadě letáčku v rámci reklamy Sporťák Prostějov.  Taktéž s vypsáním přihlášky souhlasíte , aby Sporťák Prostějov shromažďoval a zpracoval osobní a citlivé údaje dětí pro účely poskytování plavání dětí v rámci plaveckého kurzu.